Materials editats

Mostrant 10 materials d'un total de 42 disponibles

 • Serveis Centrals. 2008

  Parla.cat

  CPNL
  SPL

  Espai virtual d'aprenentatge que té per objectiu posar a l'abast de totes les persones, independentment del seu origen, residència o nivell de coneixment de la llengua, els materials didàctics necessaris per aprendre català.

  A més d'incloure eines per promoure la interacció entre l'alumnat, com a ra el fòrum, la bústia o el xat escrit, incorpora les eines de veu més avançades per practicar l'expressió oral i la pronúncia.

  Més informació: revista Llengua i ús, núm 43 - any 2008.

  Veure imatge (JPEG, 360,80KB)

 • CNL de Barcelona. 2007

  Barcelona Nihao!, curs inicial de català per a xinesos

  CNL de Barcelona

  Barcelona Nihao! o Hola Barcelona! és un material pedagògic per aprendre català dissenyat específicament per als ciutadans xinesos que viuen a Barcelona. Es tracta d'un curs de nivell inicial, escrit en xinès i català, que introdueix en el coneixement de la llengua catalana les persones de parla xinesa, moltes de les quals desconeixen l'alfabet llatí.

  Aquest curs forma part d'una modalitat diferenciada de cursos que ofereix el CNL de Barcelona que es dirigeixen a col·lectius determinats i es dissenyen en funció de les seves necessitats, amb l'objectiu de facilitar la incorporació a la ciutadania i al mercat de treball de les persones que arriben a la ciutat.

  Veure imatge (JPEG, 5,26KB)

 • CNL de Barcelona. 2007

  Curs bàsic de català, semipresencial (B1+B2)

  CNL de Barcelona

  Aquest curs semipresencial permet assolir, en 45 hores de classe presencial, els coneixements dels dos primers mòduls de català: nivell bàsic 1 (B1) i nivell bàsic 2 (B2). Aquesta modalitat d'aprenentatge combina les classes a l'aula i el treball individual a casa (al voltant de 45 hores més) amb el CD-ROM Diàleg Multimèdia 1. Aquest quadern és el que s'utilitza a les classes presencials.

   

  Veure imatge (JPEG, 4,68KB)

 • CNL de Barcelona. 2007

  Curs bàsic de català, semipresencial (B3+E1)

  CNL de Barcelona

  Aquest curs semipresencial permet assolir, en 45 hores de classe presencial, els coneixements dels mòduls de català de nivell bàsic 3 (B3) i nivell elemental 1 (E1). Aquesta modalitat d'aprenentatge combina les classes a l'aula i el treball individual a casa (al voltant de 45 hores més) amb el CD-ROM Diàleg Multimèdia 2. Aquest quadern és el que s'utilitza a les classes presencials.

   

  Veure imatge (JPEG, 1,88KB)

 • CNL de l'Alt Penedès i el Garraf. 2007

  Tastets de llengua

  CNL de l'Alt Penedès i el Garraf

  Sessions adreçades a les persones nouvingudes que treballen en les empreses del sector serveis, amb la finalitat d'animar-les a iniciar l'aprenentatge bàsic de la llengua catalana i donar-los els recursos que els ajudin a fer l'atenció al públic en català. Les sessions es diferencien segons l'activitat del negoci.
  En un curs es tractaran els temes relacionats amb l'hostaleria (com ara atendre clients al restaurant, atendre una reserva, o el vocabulari de la carta), i un altre curs formarà en temes relatius al comerç (compravenda, atenció de clients a l'establiment i vocabulari específic comercial). Aquesta és una experiència pilot que pretén anar adaptant les propostes de formació de les empreses a les necessitats específiques dels diferents col·lectius de les persones nouvingudes pel que fa a la promoció i l'ús del català com a llengua vehicular.

  Veure imatge (JPEG, 136,00KB)

 • CNL de Barcelona. 2006

  Curs de català bàsic, B1

  CNL de Barcelona

  Dossier d'aprenentatge que pretén apropar les persones nouvingudes a la realitat lingüística i cultural de Barcelona. A més dels continguts lingüístics propis d'un primer nivell de llengua, aquest material pedagògic facilita als alumnes molta informació sociocultural sobre la ciutat.

  El Curs de català bàsic B1 proposa activitats per mitjà de les quals l'aprenent afronta situacions quotidianes utilitzant la llengua catalana, de manera que mentre aprèn català obté informació sobre els transports municipals, la sanitat, els museus, les biblioteques, els mercats, llocs d'interès turístic, els costums..

  A diferència d'altres materials d'aprenentatge més tradicionals de segones llengües, molt orientats als continguts gramaticals, aquest dossier de nivell bàsic de català té com a objectiu transmetre coneixements socioculturals des d'un enfocament eminentment comunicatiu.

  Veure imatge (JPEG, 4,17KB)

 • CNL de Barcelona. 2006

  Curs de català bàsic, B2

  CNL de Barcelona

  Dossier d'aprenentatge per a un segon curs de català que segueix l'enfocament comunicatiu encetat pel Curs de català bàsic B1. Ara, a més de posar l'èmfasi en la presentació de l'entorn sociocultural, es pretén fomentar l'autonomia dels aprenents. Per això, el material incorpora estratègies d'autoaprenentatge i eines d'autoavaluació amb l'objectiu de generar reflexions sobre el procés d'aprenentatge.

  Veure imatge (JPEG, 5,27KB)

 • Serveis Centrals. 1999

  Diàleg Multimèdia

  CNL de Barcelona
  Ajuntament de Barcelona

  Aquest curs permet donar una competència oral òptima (comprensió i expressió) a persones que parteixen d'un nivell molt bàsic o nul i es volen iniciar en el coneixement de la llengua d'una manera ràpida, per motius de feina o d'estudis. Tot i que es tracta d'un curs obert, està pensat sobretot per a aquelles persones procedents de la resta de l'estat o de l'estranger que desconeixen totalment el català i acaben d'arribar a Catalunya o han de venir-hi pròximament a estudiar o treballar.
  Es tracta d'un perfil, doncs, que necessita adquirir una competència oral en molt poc temps i no té disponibilitat per assistir a classes presencials.

  És un curs molt interactiu, que ofereix la possibilitat de fer enregistraments de veu, comparar-los amb els d'altres personatges, repetir el mateix enregistrament i veure com ha evolucionat. Al final del curs, que segueix els continguts del programa oficial de nivell llindar, l'alumne adquireix un nivell de competència oral òptim, equivalent al d'una persona que hagi après el català com a primer idioma. El CD proposa situacions bàsiques de la vida quotidiana (identificació, rutines diàries, l'entorn urbà, l'alimentació, cultura i lleure, treball, viatges, expectatives...). Es navega per un seguit d'historietes animades, en les quals s'ha d'intervenir parlant i fent el paper d'un personatge.

  Característiques:
  El curs està dividit en tres parts, que corresponen a tres cd-rom. Cadascun conté cinc temes. En conjunt reuneixen al voltant de 2000 exercicis

   Més informació: revista Llengua i ús.

  Veure imatge (JPEG, 77,40KB)

 • CNL de Barcelona. 1998

  Català Multimèdia

  CNL de Barcelona
  Codi 7 Autoformació Multimèdia.

  Curs d'autoprenentatge interactiu que conté mil activitats, models de textos i dictats, proves de detecció de nivell, models de proves oficials, etc.
   

  Veure imatge (JPEG, 2,80KB)

 • CNL Vallès Occidental 3. 1996

  Posa't al nivell...

  CNL Vallès Occidental 3

  Cartell de cursos de català en el marc de la campanya "Posa't al nivell".

  Veure imatge (JPEG, 421,45KB)