Materials editats

Mostrant 6 materials d'un total de 6 disponibles

 • CNL El Prat de Llobregat. 2015

  Posem-hi remei

  Posem-hi remei és un treball conjunt entre l'Ajuntament del Prat i el Centre de Normalització Lingüística amb la col·laboració dels centres que fan formació per a adults, cinc herbolàries de la ciutat, l'Escola de Música del Prat i el Termcat.

  Veure imatge (JPEG, 13,53KB)

 • CNL Eramprunyà. 2011

  Recursos per a les AMPA

  Models de documents per a les associacions de mares i pares d\'alumnes (AMPA).

  Descarregar document (PDF, 123,77KB)

 • CNL Eramprunyà. 2011

  Recursos per a les entitats i associacions

  Models de documents per a entitats i associacions infantils i juvenils.

  Descarregar document (PDF, 224,32KB)

 • CNL Eramprunyà. 2008

  Cop d'Ull

  Butlletí electrònic del SLC de Sant Boi de Llobregat adreçat a l\'alumnat, el voluntariat i els usuaris de Servei Local de Català de Sant Boi de Llobregat.

  Descarregar document (PDF, 90,07KB)

 • Serveis Centrals. 1998

  Ofercat

  L’Ofercat estudia l’oferta de llengua catalana d’una població, concretament en els àmbits de l’Administració pública, el sector socioeconòmic, la societat i l’oci, els mitjans de comunicació, la sanitat i l’educació. És un instrument molt valuós per al disseny de les polítiques lingüístiques que duen a terme les diferents institucions implicades en aquest procés, sobretot els centres de normalització lingüística, que obtenen així dades específiques del territori on treballen. A partir de l’observació exhaustiva de la retolació, les comunicacions escrites i la llengua oral d’identificació (és a dir, la llengua amb què es respon al telèfon) i la llengua oral d’adequació (o sigui, la llengua amb què es respon a una sol·licitud telefònica feta en català), l’Ofercat avalua l’oferta lingüística present en els diversos serveis públics o privats que, en un determinat municipi, reben les persones que hi viuen.
   
  Amb les dades d’oferta lingüística dels municipis s’elabora l’índex Ofercat que, mitjançant un barem d’entre 0 i 100 punts, proporciona una dada resum de l’oferta de català en una ciutat i àmbit.


  L’Ofercat es va aplicar per primer cop durant els anys 1998 i 1999 a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. L’any 1999 va rebre un accèssit del premi Badia i Margarit de recerca empírica sociolingüística i se’n va fer una presentació a Bilbao en la VII Conferència Internacional de Llengües Minoritàries.

  Posteriorment, es va valorar l’interès que podia tenir com a eina informàtica adaptable a diversos territoris i poblacions i es va decidir fer-ne una aplicació informàtica en la línia de l’Indexplà, que oferís uns resultats que es traduïssin en uns indicadors i un índex global, i que es poguessin resumir en uns gràfics comparables entre territoris i al llarg del temps, per sectors i per factors.

  Amb aquesta finalitat, l’any 2000 es crea la Comissió Ofercat, constituïda per membres del Consorci per a la Normalització Lingüística i de l’Institut de Sociolingüística Catalana (ISC) de la Direcció General de Política Lingüística, que treballa en el desenvolupament de l’eina, de l’aplicació informàtica i dels manuals d’ús.

  Més informació:
  Ofercat: indicadors de l'oferta de català. Un instrument al servei de la planificació lingüístic
  Noves SL.: Revista de sociolingüística, núm. 2 (estiu), 2003

  Ofercat 2001-2006: Oferta lingüística en quinze ciutats de Catalunya
  Article Llengua i ús, núm. 41.

  Veure imatge (JPEG, 19,80KB)

 • Serveis Centrals. 1995

  Indexplà

  L’Indexplà és un programa informàtic, creat conjuntament pel Consorci per a la Normalització Lingüística i la Direcció General de Política Lingüística (1995), que permet avaluar el grau de normalització de la llengua catalana en una organització.
  A partir d’un sistema de 34 indicadors, organitzats en sis factors (valorats de 0 a 100): imatge i retolació, adequació lingüística del personal, criteris d’ús lingüístic, documents d’ús extern, comunicacions exteriors i documentació i comunicacions internes, s’obté una mitjana ponderada dels sis factors, que dóna coma resultat un % que reflecteix el nivell o índex de normalització lingüística (INL) d’una organització, el qual es pot representar en una gràfica.

  L'Indexplà és una eina clau per a l'avaluació del procés de normalització lingüística d'empreses, organitzacions i ens locals, que permet fer una anàlisi de la situació inicial en el moment de la signatura d'un conveni i valoracions dels avenços.

  Més informació:
  Indexplà. Programa d'avaluació de les organitzacions
  Noves SL.: Revista de sociolingüística, núm. 2 (estiu), 2003

  Indexplà: programa de seguiment i avaluació de plans i acords de gestió lingüística per a les organitzacions
  Llengua i Ús. Número 5. Primer quadrimestre de 1996
   

  Veure imatge (JPEG, 18,38KB)

 • 1