Nadia Gulham (escriptora)


El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha estat una eina molt positiva per a la meva integració social al meu país d’acollida, que és Catalunya.

A partir del CNL he conegut com és el que ara és també el meu país.

Organitzativament els nivells de formació estan molt ben estructurats i els continguts són complets. Però l’aprenentatge de la llengua catalana és també el coneixement de la història, dels costums i de la seva gent.

El CNL facilita les relacions personals i la convivència. Jo, com a immigrant, puc fer activitats amb catalans d’origen o de gent que fa molt de temps que és a Catalunya i que estan integrats al país. Al mateix temps conec nouvinguts que estan vivint problemàtiques comunes i ens podem ajudar mútuament.

El que resulta molt bonic d’aquesta experiència és que la llengua de comunicació entre diferents col·lectius sigui el català. Jo em comunico amb magribins que parlen àrab, pakistanesos que parlen urdú, indis que parlen hindi i sud-americans que parlen castellà, i ho faig en català.

Així és més fàcil la integració social i la convivència dels nouvinguts amb la societat catalana i així es converteix Catalunya en un país més respectuós, ric i solidari.

Font: CNL de Badalona i Sant Adrià