Isidor Marí (professor i sociolingüista)


El temps passa volant, però hi ha projectes que amb el temps no passen, sinó que creixen i agafen cada vegada més sentit. Quan va néixer el Consorci per a la Normalització Lingüística no sabíem quins canvis hauria d'afrontar la nostra societat, però sí que érem conscients que seria indispensable l'existència d'una xarxa d'agents socials que actués en tot el territori per recuperar la plenitud de la llengua catalana, en estreta relació amb els processos socials específics i les necessitats de la gent de cada lloc. Amb la perspectiva de 25 anys, podem assegurar que el Centre de Normalització Lingüística d'Osona ha estat, des del primer moment, un exemple d'aquesta imbricació entre les transformacions de la societat del seu entorn i la identificació amb la llengua catalana. Estic content de poder fer pública la meva amistat amb aquestes persones que admiro.

Font: CNL d'Osona