Lluïsa Gràcia (doctora en Filologia Catalana i catedràtica de Lingüística General a la Universitat de Girona)


Per molts anys!!

Ara fa 14 anys, un grup d’investigadors de la Universitat de Girona que ens dedicàvem a la lingüística vam començar a treballar en una cosa que per a nosaltres era nova però que vam pensar que calia fer: estudiar quines diferències hi ha entre la gramàtica del català i la de les llengües que parlaven els nous aprenents de català que van començar a arribar al nostre país des de molts llocs diferents del món. L’objectiu era veure com influïen aquestes diferències en l’aprenentatge del català i escriure uns llibres que ajudessin els professionals que ensenyaven català a estrangers a entendre d’on venien les dificultats de cada comunitat lingüística i, de retruc, a crear material i pensar estratègies didàctiques més adequades. Van ser els “llibres blaus” del GALI. I des d’aleshores hem continuat fent recerca sobre les llengües dels immigrants.

El curs 2002-03 vam considerar que tot això que havíem après i que havíem fet s’havia d’explicar als estudiants de Filologia Catalana (i ara al grau corresponent) que hi estiguessin interessats i que els havíem de donar la possibilitat de fer pràctiques tutoritzades en centres on s’ensenyés català a estrangers. Més tard, el 2008, vam posar en marxa un màster d’ensenyament de català i d’espanyol com a segones llengües que encara és vigent i que també inclou pràctiques de la mateixa mena.

Doncs en tota aquesta feina, tant la de recerca com la docent, la col·laboració del CPNL, especialment el CNL de Girona, ha estat fonamental. Sense vosaltres, moltes coses no haurien estat possibles.

Gràcies per col·laborar amb nosaltres en els projectes de recerca.

Gràcies per tota la feina que heu fet per als nostres estudiants, que és moltíssima: per acceptar-los a les vostres aules, per tutoritzar-los i per donar feina a alguns “practicants” quan van acabar els estudis (i encara es podia donar feina a algú).

I gràcies, moltes gràcies, per confiar en nosaltres!

Font: CNL de Girona