Carles Duarte i Montserrat (poeta, lingüista i polític)


Vaig viure com el Consorci per a la Normalització Lingüística es constituïa i començava a actuar des de la Direcció General de Política Lingüística, on m’havia incorporat com a cap del Servei d’Assessorament Lingüístic el mes de febrer de 1989 i d’on vaig sortir el mes de novembre de 1994 per ser subdirector general de Formació d’Adults. Durant aquells anys vaig formar part del Consell d’Administració del CPNL i, doncs, en vaig seguir de prop el naixement i el creixement. Molts érem conscients de la necessitat de disposar d’un instrument com el CPNL que permetés d’estructurar i sistematitzar l’ensenyament de català per a adults impulsat des de la Generalitat i els ajuntaments a través d’una xarxa heterogènia que necessitava el CPNL per afrontar en les millors condicions reptes professionals i pedagògics urgents. La labor del CPNL ha estat fecunda, decisiva, capil·lar. Ha permès avançar en la normalització lingüística d’una manera eficaç i competent i ha donat una resposta a les necessitats d’aprenentatge del català derivades de la immigració recent. Gratitud, doncs; reconeixement, doncs. I la consciència que queda encara un tros del camí per fer. Hi continuarem avançant gràcies al Consorci per a la Normalització Lingüística.

Font: CNL d'Osona